Genel Sekreter

Türker Dölekoğlu

Çalışma hayatına Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak başladı. İspanya’da Uluslararası Akdeniz İleri Tarımsal Araştırmalar Merkezinde (CIHEAM) tezsiz yüksek lisans ve sonrasında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinde yüksek lisansını tamamladı.

Araştırma görevlisi olarak çalışırken ABD Iowa State Üniversitesi Gıda ve Tarım Politikası Araştırma Enstitüsü'nün (FAPRI) bünyesinde uluslararası bir projede proje asistanı olarak çalıştı. Daha sonra Ankara’da Tarım Bakanlığının Merkez teşkilatında çeşitli birimlerde Yüksek Mühendis olarak çalışırken Bakanlık tarafından Wageningen Üniversitesine (Hollanda) Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Politikaları üzerine çalışmalarda bulunmak üzere devlet bursu ile gönderildi.

2009 yılında Çukurova Kalkınma Ajansında çalışmaya başladı. Ajansta 15 yıl çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra 2023 yılının Mart ayında emekli oldu. Tarımın çok çeşitli alanlarında raporları, akademik makaleleri, konferans bildirileri yurt içinde ve yurt dışında yayınlandı. Doktorasına Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünde devam etmektedir.