Kırsal Kalkınma Burs Programı

Hale ve Nail ORAMAN’ın vakfımıza sağladığı hibe kaynaklarından yararlanarak, Türkiye Kalkınma Vakfı bünyesinde, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine burs programı uygulanmaktadır. TKV Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan yönetmeliğe uyularak sürdürülen program, bir Başkan ve iki üyeden oluşan Burs Kurulu tarafından yönetilir. Öğrencilere bu program kapsamında burs imkânı sağlanmaktadır.  2017 yılında uygulanmaya başlayan yüksek lisans öğrencilerine tez hazırlama sürelerinde burs imkânı sağlayan program, üniversitelerin ilgili bölümlerinde tez konuları kırsal kalkınma, göç dinamikleri vb. gibi 18 tematik alanda çalışmalar düzenleyen öğrencilere yönelik olarak düzenlenmiştir. Yüksek lisans öğrencilerine sağlanacak olan burs programının duyurusu ve afişi üniversitelerin Fen ve Sosyal Bilimler anabilim dallarına e-mail yoluyla ulaştırılıp, ayrıca internet sitemiz ve sosyal medyadan duyurularak yaygınlaştırılmaktadır.