İş İlanları

Türkiye Kalkınma Vakfı tarafından yürütülen projede Güneydoğu Anadulu Bölgesi illerinde görev yapmak üzere personel istihdam edilecektir. İşin süresi 9 aya kadar uzama olasılığı ile 6 aydır.   

İzleme Değerlendirme Uzmanı İş İlanı için Tıklayınız. Son başvuru tarihi 30 Eylül saat 16:00'a kadar.

Hesap Verebilirlik (AAP), Sosyal ve Davranış Değişikliği (SBC)Uzmanı İş İlanı için Tıklayınız. Son başvuru tarihi 30 Eylül saat 16:00'a kadar.

MHPSS Uzmanı İş İlanı için Tıklayınız. Son başvuru tarihi 2 Ekim saat 16:00'a kadar.

Çocuk Koruma Uzmanı İş İlanı için Tıklayınız. Son başvuru tarihi 2 Ekim saat 16:00'a kadar.

Çocuk Koruma Ekip Lideri İş İlanı İçin Tıklayınız. Son başvuru tarihi 10 Ekim saat 16:00'a kadar.

 

Türkiye Kalkınma Vakfı tarafından, Mardin’de dezavantajlı yerel halk ve mülteci gruplarına yönelik yürütülen “Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Hassas Sığınmacı ve Yerel Toplulukların Koruma, Sosyal Uyum ve Geçim İmkanlarına Erişiminin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Mardin ilinde görev yapmak üzere “Personel” istihdam edilecektir. Proje uzama ihtimaliyle beraber 01.01.2023-30.06.2025 tarihlerini kapsamaktadır.   

Projemiz, ekolojik olarak sürdürülebilir geçim fırsatları sağlayarak, sosyal uyumu teşvik ederek ve koruma ve sosyal hizmetlere erişimi iyileştirerek Türkiye'nin güneydoğusundaki savunmasız mülteci ve yerel toplulukları güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Çevrenin kirleticilere, kimyasallara ve biyolojik tehlikelere maruz kalmasını önlemek için proje boyunca sıfır atık ve onarıcı bir tarım yaklaşımı benimsenecektir. Proje; uluslararası ve yerel ortaklarla yürütülecektir. Projede yararlanıcılar, koruma hizmetleri, sosyal uyum ve gelir getirici faaliyetler dahil olmak üzere çeşitli hizmetlerin sağlanması yoluyla desteklenecektir. Projenin ana odağı, tarımsal geçim kaynaklarına ve kadın kooperatifleri bileşenlerine yönelik olacaktır. Bu bileşenler, tarım ve gıda işleme sektörlerinde yeni istihdam ve girişimcilik fırsatları yaratarak, Mardin, Batman ve Diyarbakır'daki hassas mültecileri ve yerel haneleri ekonomik olarak güçlendirmeyi amaçlamaktadır ve bu bağlamdaki bazı faaliyetler aşağıdaki gibidir:

  • Mardin'de bir agro-ekoloji eğitim ve uygulama merkezinin kurulmasını,
  • Tarım işçilerine, küçük ölçekli çiftçilere ve gençlere doğal tarım uygulamaları konusunda eğitimler verilmesini,
  • Okul çağı çocuklarından, üniversite gençlerine, çiftçilerden yerel otoritelere iklime dayanıklı sürdürebilir / ekolojik/ onarıcı tarım konularında bilinçlendirme çalışmalarını,
  • Doğal tarım girişimlerine ve mevcut kadın kooperatiflerine teknik ve mali destek verilmesini,
  • Yerel kurumların/kuruluşların kapasitesini attırmayı kapsamaktadır.

 

Geçim Kaynakları Proje Sorumlusu İş İlanı için Tıklayınız. Son başvuru tarihi 3 Ekim 2023 Saat 16.00'a kadar.

Geçim Kaynakları Proje Asistanı İş İlanı için Tıklayınız. Son başvuru tarihi 3 Ekim 2023 Saat 16.00'a kadar.

 

Türkiye Kalkınma Vakfı tarafından, Mardin’de dezavantajlı yerel halk ve mülteci gruplarına yönelik yürütülecek olan “Çocuklar İçin Koruyucu Bir Ortamın Yaratılması Projesi” kapsamında aşağıda belirtilen pozisyonlarda personel istihdam edilecektir.

Projemiz, ekolojik olarak sürdürülebilir geçim fırsatları sağlamanın yanında barınma, sanitasyon, beslenme vb. ihtiyaçları göz önünde bulundurarak sosyal uyum, koruma, eğitim ve sosyal hizmetlere erişimi iyileştirme konularında Mardin’de “kuyubaşları” öncelikli olmak üzere kırsal ve kentsel alanlardaki savunmasız mülteci ve yerel toplulukları güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

TKV erken başvuruları teşvik etmektedir. Bu bağlamda ilan kapanmadan önce uygun başvurular olması halinde süreç aşağıda belirlenen tarihlerden daha erken sonlandırılabilir. Proje süresi 24 aydır. Projenin 1 Ekim 2023 tarihinde başlaması öngörülmektedir.

Görev Yeri: Mardin

Son başvuru tarihi 4 Ekim saat 16:00'a kadar.

Proje İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu İş İlanı İçin Tıklayınız.

Finans Sorumlusu İş İlanı İçin Tıklayınız.

Geçim Kaynakları Proje Sorumlusu İş İlanı İçin Tıklayınız.

İletişim ve Medya Sorumlusu İş İlanı İçin Tıklayınız.

İş Piyasası Proje Sorumlusu İş İlanı İçin Tıklayınız.

Çocuk Koruma Vaka Yönetim Sorumlusu İş İlanı İçin Tıklayınız.

Lojistik ve Satınalma Sorumlusu İş İlanı İçin Tıklayınız.

Beslenme Uzmanı İş İlanı İçin Tıklayınız.

Barınma, Sanitasyon ve Onarım Saha Görevlisi İş İlanı İçin Tıklayınız.

Nakit ve Kupon Destek Programı Asistanı İş İlanı İçin Tıklayınız.

Proje Yönetici Asistanı İş İlanı İçin Tıklayınız.

Lojistik ve Satınalma Asistanı İş İlanı İçin Tıklayınız.

Çocuk Koruma Vaka Çalışanı İş İlanı İçin Tıklayınız.

Eğitim Vaka Çalışanı İş İlanı İçin Tıklayınız.

Gençlik ve Spor Koçu İş İlanı İçin Tıklayınız.

Okul Öncesi Öğretmeni İş İlanı İçin Tıklayınız.

Sağlık Aracıları İş İlanı İçin Tıklayınız.

Saha Çalışanı İş İlanı İçin Tıklayınız.

Tarımsal Eğitim Koçu İş İlanı İçin Tıklayınız.

Psikososyal Destek Kolaylaştırıcısı İş İlanı İçin Tıklayınız.

Okul Destek Öğretmeni İş İlanı İçin Tıklayınız.

Şoför İş İlanı İçin Tıklayınız.