Ön Duyuru- Türkiye Kalkınma Vakfı’ndan Kırsal Kalkınma Alanında Tez Yazacak Yüksek Lisans Öğrencilerine Yönelik Karşılıksız Burs İmkanı

Ön Duyuru- Türkiye Kalkınma Vakfı’ndan Kırsal Kalkınma Alanında Tez Yazacak Yüksek Lisans Öğrencilerine Yönelik Karşılıksız Burs İmkanı

Türkiye Kalkınma Vakfı 2017 yılından beri kırsal kalkınma alanında tez yazan yüksek lisans öğrencilerine burs imkanı sağlamaktadır. 2021-2022 akademik döneminde üniversitelerin ilgili bölümlerinde kırsal kalkınma alanında tez yazacak yüksek lisans öğrencilerine tez dönemleri boyunca (maksimum 9 ay olmak koşulu ile) karşılıksız burs sağlanacaktır.

Eğer sizler de aşağıda belirtilen ve kırsal kalkınma ile bağlantılı alanlarda yüksek lisans tezi yazmayı planlıyorsanız 01.06.2021-15.10.2021 tarihleri arasında aşağıda belirtilen gerekli evrakları tamamlayarak burs başvurusunda bulunabilirsiniz.

Burs program ile ilgili her türlü sorularınız için vakfımızın mail adresi ve telefon numarası üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Tez konularına ilişkin tematik alanlar;

 1. Alan bazlı yerel kalkınma
 2. Biyoçeşitlilik, küçük üretim yapıları ile ilişkisi ve gelişme koşulları
 3. Göç dinamikleri,
 4. Gündelik yaşam, iş bölüşümü ve sosyal katmanlarla (kadın-erkek-genç-yaşlı) bağı,
 5. İnsan-doğal çevre ve doğal kaynak ilişkisi ve/veya iklim değişikliği,
 6. İnsan yerleşimleri (Habitat),
 7. Kırsal alanda toplumsal dışlanma,
 8. Kırsal alanda “müştereklerin” yitirilmesi.
 9. Kırsal alanda emek piyasaları ve sosyal güvenlik,
 10. Kırsal alanda formel veya informel örgütlenme yapıları,
 11. Kırsal alanda gençlik ve çocuk,
 12. Kırsal alanda yaşlılık,
 13. Kırsal işletme yapılarında değişim,
 14. Kırsal kalkınma ve coğrafi işaretler,
 15. Kentleşme politikalarının kırsal alana etkileri,
 16. Pazarlama, yerel pazar oluşumu, alternatif pazarlama yöntemleri ve üretici gelir paylarına etkileri,
 17. Toplumsal cinsiyet, kadın-erkek karşılaştırmalı eşitsizlik bulguları ve kadın-erkek eşitliği için araçsal tanımlar,
 18. Yenilenebilir enerji kaynakları ve kırsal yerel önermeler.

 

Burs Başvurusu için Gerekli Evraklar:

 1. Özgeçmiş/Tanıtım Bilgileri (kişisel bilgiler, iletişim bilgileri, eğitim süreci, varsa iş ve topluluk çalışmaları, üyesi olduğu kulüp, dernek veya organizasyonlar, katıldığı eğitsel seminer ve kurslar, yabancı dil bilgisi ve ilgi alanlar (en fazla 3 sayfa)
 2. Tez konusunun kısaca kapsamı, tez konusunu seçme gerekçeleri ve bursa başvuru nedeni (en fazla 1 sayfa),
 3. Transcript/başarı durum belgeleri (Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimi için)
 4. Tez danışmanından referans mektubu,
 5. Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

NOT: Başvuru evraklarınızı Vakfımızın merkez ofis adresine posta yolu ile yada tkv@tkv-dft.org.tr adresine mail yolu ile gönderebilirsiniz. Eksik belge gönderen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

İletişim Bilgileri:

E-mail: tkv@tkv-dft.org.tr

Web Sitesi: www.tkv-dft.org.tr

Telefon: 0 (312) 814 53 88

Merkez Ofis Adresi: Çukurambar Mah. Malcolm X Cad. Bayındır Apt. No:24/14 Çankaya/Ankara