Ana Sayfa
 
    Kurumsal
TKV
 
Kimlik:

TKV, Türkiye’nin kısal kesiminde yoksulluğun giderilmesi de dahil  tarımsal ve kırsal kalkınmayı desteklemek için 1969 yılında kurulan ve özel, kar amacı gütmeyen bir  sivil  toplum kuruluşudur. Faaliyet alanı ise öncelikle kırsal kalkınma olmak üzere ekonomik, sosyal ve insani kalkınmadır.   TKV sistemi, Türkiye çapında 20 bölgede, kalkınma projelerinin geniş bir alanda yerel ve ülke çapındaki organizasyon ağı sayesinde uygulanmasıyla ortaya çıkmıştır. Kadrosu, profesyonel yöneticilerden, alanında uzmanlardan ve çoğu ilave temsilciler olarak çalışan teknisyenlerden oluşur.

Misyon:

TKV ’nin misyonu katılımcı kırsal kalkınma projeleri yoluyla kırsal alanda kaynak yoksulu hanelerin gelir düzeyi ve yaşam kalitesini artırmak ve yoksulluğu gidermektir.

Amaçlar:

ü  Gelir getirme ve üretim araçlarına sahip olma fırsatı yaratacak faaliyetler geliştirmek

ü  Birey, hane ve toplulukların yönetsel, örgütsel ve teknik beceriler kazanmasına yardımcı olmak

ü  Hedef grupların örgütlenme ve katılım kapasitelerini geliştirmek

ü  Çevre bilincini geliştirmek ve çevreyi koruma ve değerlendirme kapasitesini artırmak

Hedef Grup:

Vakıf faaliyetleri  ilk kuruluş yıllarında çiftçilere sosyal yardımla sınırlıyken, başta Doğu ve Güneydoğu  Anadolu Bölgeleri illeri olmak üzere ülkenin farklı  z illerindeki aktivitelerini genişletti. 1973 bu yana, Vakıf kapsamlı kalkınma projeleri sayesinde, binlerce küçük çiftçi ve topraksızlara ulaşmaya başladı.  Vakfın faaliyetlerinde  ana hedef grup:

·         Küçük çiftçiler ve kaynak yoksulu hanelerdir ve bu hanelerdeki kadın ve gençlere özel önem verilmektedir.Yaklaşım:

TKV kırsal kalkınma projelerinde entegre bir yaklaşımı hayata geçirmekte olup, insan kaynaklarının gelişmesi ve teknik yardımla beraber 2 kollu yaklaşım aktivitelerin bir koordine sistem altındaki bağlantılarla 5 tane takviye destekler sayesinde dağıtılmasını sağlar:

 • İnsan kaynaklarının geliştirilmesi ve teknik yardım,
 • Temel girdilerin örgütlenmesi,
 • Çiftçilerin ürünlerinin ihtiyaç olduğu yerde daha fazla işlenmesi ve pazarlanmasının düzenlenmesi,
 • Doğal kaynakların etkili yönetimini gerçekleştirmek,
 • Kırsal krediler için düzenleme.

 

TKV en büyük önemi eğitim, yayım ve yerel insan kaynakları organizasyonları için desteğe verir. Yerel toplulukların beceri ve kapasite düzeylerinin artması onların kendi geleceklerine sahip olabilmesine yardım eder. Bu çalışmayla beraber, TKV, kalkınmada önceliklerini tanımlamak/belirlemek için alınan katılım kararı aşamalarında karmaşık olan toplulukları ve hedef grupları teşvik eder ve yol gösterir. Gereklilik olduğu zaman, TKV bu aşamaya teknik yardım şeklinde katkıda bulunur. Aşağıdakiler bu amaç için uygulanan ana aktivitelerdir:

 • Yerel topluluklara organizasyonel kapasitenin geliştirilmesi( kalkınması) için teşvik ve destek,
 • Doğal kaynak yönetimi ve çevre koruma,
 • Özel mülkiyet alanı ve halka ait olan köylerde ağaçlandırma,
 • Arazi sınırlarında faaliyet alanı kurulması,
 • Çayır alanlarının yeniden düzenlenmesi,
 • Yakıt odunu ormanlarının oluşumu,
 • Güneş enerjisini kullanımı,
 • Halka ait çamaşır yıkama yerlerinin inşası/yapılması,
 • Çayırların geliştirilmesi,
 • Su kaynaklarına ulaşım, su kullanımının yönetimi ve sanitasyonu,
 • Kadınların toplumsal organizasyonlara katılımını sağlamak için becerilerini geliştirmek.

 İlkelerimiz

 • Mevcut durumdan hareket etme
 • Katılımcılık
 • Yerel değerlere saygı
 • Cinsiyet dengeli ve çevreye duyarlı kalkınma
 • Faaliyetlere değil, süreçlerin iyileştirilmesine odaklanma
 • Kalite ve gıda güvenliğine özel vurgu
 • Bütüncül planlama ve uygulama
 • Yenilikçilik
Her hakkı saklıdır. Türkiye Kalkınma Vakfı Tel: 0 312 814 53 88
Bizi Takip Ediniz: TKV - Facebook RSS
Web Tasarım: AdaNET