Ana Sayfa
 
ARICILIK FAALİYETLERİMİZ
 

ARICILIK FAALİYETLERİMİZ

1969 yılında kurulan TKV, Esas Senedi’nde belirtildiği üzere kırsal küçük işletmelerin gelişmelerini sağlamak üzere, 1978 yılında Ankara-Kazan’da  “Entegre Arıcılık Projesi”ni başlatmıştır.

1978 yılında Türk ve Alman Hükümetleri arasında bağıtlanan “Teknik İşbirliği Anlaşması” gereğince anılan projeye Alman Teknik Yardımı sağlanmıştır. Bu kapsamda, 25.Nisan.1978 tarih ve 16269 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı üzere Hükümet, 28.Şubat.1978 tarih ve 7/15005 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 6. Maddesine dayanarak “Entegre Arıcılık Projesi”ni uygulama görevini TKV’ye vermiştir.

“Entegre Arıcılık Projesi” kapsamında,arı yetiştiricilerine yönelik olarak eğitim-yayım hizmetleri yanında, bir taraftan arıcıların temel girdi (ana arı, temel petek, kovan ve diğer arıcılık gereçleri) ihtiyaçları karşılanmakta, diğer taraftan da sektörün ilk tesisi olarak kurulan bal işletmesi ile üreticilerin bal ve arı ürünleri (arı sütü, polen, propolis) piyasalarla buluşturulmaktadır.

Türkiye Kalkınma Vakfı misyonu ile başlatılan ‘’Arıcılık Faaliyetleri’’ günümüzde, 2000 yılında TKV’nin sermayesi ile kurulmuş bulunan‘’DESTEK Tarımsal Üretim İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’’ tarafından yürütülmektedir.

Arıcılık sektörüne yönelik olarak sağlanan temel hizmetler:

Damızlık Ana Arı Üretimi:

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın izinleri ile damızlık ana arı üretimi yapılmakta bu maksatla çiftçiye intikal eden ticari ana arıların ebeveynleri (parent stock) TKV tesislerinde geliştirilerek seçilmiş ve ıslah edilmiş (selective and improvement colony) olarak 1983 yılından günümüze kadar korunmaktadır. Damızlık işletmemizde “Kafkas Irkı” ile “ Anadolu Irkı” üzerinde çalışılmaktadır. Ülkemizin yegane sertifikalı damızlık ana arı üreticisi TKV’dir.

Türkiye’nin üstün nitelikli ana arı ihtiyacı, TKV ile TKV’nin eğitsel çalışmalarıyla yetiştirilen yüzlerce ana arı üreticileri tarafından karşılanmaktadır. TKV, her yıl ortalama bir ifade ile üreticilere 30 bin adet ana arı sağlamaktadır. 1984 yılından günümüze kadar, arı üreticilerinin ana arı ihtiyaçlarının çok önemli bir dilimi karşılanmış ve 2 400 000 adet ana arı üreticilere kazandırılmıştır. Ana arı üreticilerinin yetiştirildiği 1990 yılına kadar ülkenin tüm ana arı ihtiyacı TKV tarafından karşılanmıştır.

Samsun Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile TÜBİTAK’ın müştereken yürütmekte oldukları bir araştırmaya göre[1] yavru verimi ve bal üretimi açısından, TKV tarafından genetik ilerlemesi sağlanmış bulunan damızlık neslin ana arıları üstün verim özelliklerine sahip bulunmaktadır. Şöyle ki anılan araştırmada, Türkiye bal üretimi ortalama verimi 16,00 Kg/kovan olmasına karşılık, TKV-Kafkas ana arılarının kullanıldığı kovanlardaki bal verimi 31,83 Kg/kovan olarak belirlenmiştir. Dahası, söz konusu araştırmada yabancı menşeli ana arıların da dahil olduğu grup verimi araştırmasında ortalama verim 29,17 Kg/kovan olarak belirlenmiş ve bu ortalama verim de TKV-kafkas ana arılarının performansından daha düşük düzeyde seyretmiştir.

Damızlık Ana Arı ünitemizde sun’i tohumlama yapılarak,  Türkiye’de varolan ana arı üretimi işletmelerinin damızlık ihtiyaçları karşılanmakta, diğer taraftan da yüksek verim özelliklerine sahip damızlık nesillerin nitelikleri korunmaktadır. Ayrıca TKV, sun’i tohumlama tekniklerini ülke bilim dünyasına kazandırarak, Araştırma-Geliştirme (Ar- GE) pratiklerinin arttırılmasına destek olmaktadır.

TKV- Küçük Üretici Arıcılara Yönelik “ Girişim Destek Fonu”

TKV, 1996-2002 yılları arasında "Girişim Destek Fonu" olarak adlandırdığı kırsal kredi mekanizmasıyla (faaliyet gösterdiği diğer alanlardaki üreticilerle birlikte) ağırlıklı olarak ve özellikle dar gelirli ve yeni başlayan bal üreticilerine ayni kredi kullandırmıştır. Başlangıç sermayesinden yoksun üreticilere tüm arıcılık girdilerinin Destek AŞ'den (TKV bünyesinde oluşturulan "Girişim Destek Fonu"ndan finanse edilerek) temin edilmesi, bu üreticilere TKV uzmanlarınca teknik eğitim verilmesi, üretilen balların yıllara sari bir terminle Destek AŞ tarafından satın alınarak girdi borçlarının itfa edilmesi şeklinde işleyen bir model uygulanmıştır. TKV, bal geri dönüşlerinde (tahsilatlarda) önemli sıkıntılar yaşamış olsa da bu model ile binlerce dar gelirli arıcı sektöre kazandırılmış, bal üretimi tonlarca artmıştır.

 

Eğitim ve Yayım Çalışmaları

·         TKV’nin Ankara-Kazan tesislerinde Eğitim Merkezi, 1978 yılında kurulmuştur.

·         1978 yılından günümüze kadar 10 500 arı üreticisi,150 arıcılık teknisyeni ve 400  Ziraat Mühendisi eğitilmiştir.

·         1987 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, FAO ile birlikte uluslar arası arıcılık eğitimi gerçekleştirilmiştir.

·         1991 yılında Ankara üniversitesi Ziraat Fakültesi, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin katılımları ve TKV’nin organizasyonunda “Arı Sağlığı Semineri” düzenlenmiştir.

·         2002 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın düzenlediği Ana Arı Üretimi Sertifikasyon Kursu’nda eğitimler TKV tarafından verilmiştir.

·         2003 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı uzmanları, sun’i tohumlama konusunda eğitilmiştir.

·         Muhtelif tarihlerde 3 defa Arıcılık Kongresi TKV tarafından düzenlenmiştir.

·         “Teknik Arıcılık Dergisi” yılda 4 sayı olmak üzere 1985-2006 yılları arasında, TKV tarafından süreli olarak 91 sayı düzeyinde yayımlanmış ve ilgili kamuoyuna sunulmuştur.

·         “Mellifera” “Uluslar Arası Arıcılık Dergisi”, 2000-2005 yılları arasında TKV tarafından yayımlanmış ve yayım hakkı 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi’ne devredilmiştir.

·         İki adet “Teknik Arıcılık” kitabı TKV tarafından hazırlanarak yayımlanmış ve ilgili kamuoyuna sunulmuştur.

TKV Tipi Standart Langstroht Styropor (Tecritli) Kovan Üretimi

TKV Tipi Standart Langstroht Styropor (Tecritli)Kovan, AR-GE faaliyetlerimiz kapsamında Vakfımız tarafından, TS 3409 standartlarına uygun olarak 1990 yılında ülke koşullarına adapte edilip geliştirilerek üreticilerin kullanımına sunulmuştur.

1990 yılından günümüze kadar 110.000 adet Styropor Kovan üretilerek üreticilere intikal ettirilmiştir.

TKV Tipi Standart Langstroht Styropor (Tecritli) Kovan’ın araştırılıp denenmiş temel faydaları:

 

·         Extrem sıcaklık değerlerinde sağladığı izolasyon ile bal verimi ahşap kovanlara göre %50 daha fazla gerçekleşmektedir.

·         Koloni gelişmesi daha hızlı olmaktadır.

·         Bu kovanlarda bakteri, mantar ve protozoaların sporları gelişememektedir.

·         Gezginci arıcılık temelinde taşıması kolaydır.

·         Ahşap kovana göre çok daha uzun ömürlüdür.

·         Gıda sektörü için tavsiye edilen malzemeden üretilir, bu maksatla kovan üretiminde genleşme için uçucu pentan gazı kullanılmaktadır.

TKV Tipi Standart Langstroht Ahşap Kovan Üretimi

1980 yılından günümüze kadar ahşap kovan üretimi yapılarak üreticilere sunulmaktadır. Bugüne kadar üretim miktarı 90 000 adettir.

TKV Tipi Standart Styropor Ruşet Kovan Üretimi

Bu kovan, standart kovanın yarısı ölçülerine sahip olup, hem zayıf kolonilerin kışlatılmasında hem de ana arı yetiştirilmesinde kullanılmaktadır.

2010 yılından günümüze kadar 20.000 adet Ruşet Kovan üretilerek, üreticilere intikal ettirilmiştir.

Ana Arı Çiftleştirme Kovanı Üretimi

1990 yılından günümüze kadar 110 000 adet “Ana Arı Çiftleştirme Kovanı” üretilerek, üreticilere sunulmuştur.

 

 

Temel Petek Üretimi

1980 yılından günümüze kadar, hijyen kurallara uygun yıllık 25 ton “Temel Petek” üretilerek arıcılık üreticilerine sunulmuştur.

 

 

 Arı Keki Üretimi

1985 yılından günümüze kadar, “Yem Kodeksine” uygun olarak üretilmekte ve üreticilere sunulmaktadır.

Arı Ürünleri (Polen, Arı Sütü ve Propolis) Üretimi

1990 yılından günümüze kadar Arı Sütü, 1995 yılından günümüze kadar ise Polen ve Propolis üretimi yapılmakta, tüketici pazarına sunulmaktadır.

Bal Üretimi ve Paketleme Faaliyeti

1978 yılında kurulan ve “Bal Analiz Laboratuvarı”nı da içeren modern tesislerimizde tüketiciye yönelik olarak bal paketlenmektedir. Paketlenen ballar, bir taraftan TKV imkanları ile üretilirken, diğer taraftan da bal üreticilerinden tedarik edilerek pazarlanmaktadır. Kurumumuz, üreticilere önerdiği fiyatlarla üretici lehine oluşacak şekilde bir bal alım politikasını ısrarla uygulamaktadır.

Arıcılık Sektörüne Araçsal Destek

1998-2005 yılları arasında TKV, sektör gelişimine destek maksadıyla, potansiyel arıcılık üreticilerine “Kovanlı Oğul Arı” ile “Arıcılık Malzemeleri” desteğinde bulunmuştur.[1]MAYBİR ve Muğla Rıfkı Koçman Üniversitesi 2012: Arıcılık ve Çam Balı Kongresi içinde(Muğla arısının...Türkiye arıları ile karşılaştırılması, GÜLER Ahmet ve arkadaşları)

Her hakkı saklıdır. Türkiye Kalkınma Vakfı Tel: 0 312 814 53 88
Bizi Takip Ediniz: TKV - Facebook RSS
Web Tasarım: AdaNET