Ana Sayfa
 
    Kurumsal    Kısaca TKV
TKV
 

TÜRKİYE KALKINMA VAKFI (TKV)'NİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN
ÖZET BİLGİ

TKV'nin Kırsal Kalkınma Deneyimi

1969 yılında resmen kurulan TKV, resmi kuruluşundan iki yıl evvelinden yani 1967 yılından beri ve 50 yılı aşkın süre içerisinde, kırsal alana yönelik birçok çalışmayı başarıyla sürdürmüştür. İlk çalışmasına, 1967 yılında Tarsus'un dağ köylerinde kırsal işletme bazında küçük ölçekli olmasına karşın entegrasyonlarla hacim kazanmış gelir getirici projelere ilişkin pilot nitelikli ilk deneme ile başlayan TKV, çalışmalarını etkinlikle yaygınlaştırma imkanı bulmuştur.

 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde 1975 yılında faaliyete başlayan TKV, Diyarbakır, Elazığ, Gümüşhane, Mardin(Şırnak dahil), Şanlıurfa ve Van İllerinde önemli çalışmaları başarıyla sürdürmüştür1. Bölgede ilk faaliyet, Lice depremi sonucunda rehabilitasyon amacıyla uygulanan katılımcı kırsal kalkınma programıdır; bu programla bir taraftan gelir getirici faaliyetler yaşama geçirilmiş, diğer taraftan da teknik yardımla birlikte ve ona koşut olarak insan kaynaklarının gelişimine özel bir önem verilmiştir. Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri'nde konu başlıklarına göre, katılımcı kırsal kalkınma kapsamında yürütülen faaliyetler yanında, toprak-su gibi doğal kaynakların geliştirilmesi ve korunmasını, “Eğitim-Yayım ve Destek Hizmetleri”nin sunulması amacıyla “Süt İnekçiliği Gen Merkezi”nin kurulmasını, Tarım Bakanlığı'nın “5. Hayvancılık Projesi alt bileşeni “Et Tavukçuluğu” faaliyetlerinin entegre bir yaklaşımla sürdürülmesini, arıcılık ve ipekböcekçiliği ile el sanatları kapsamında halıcılık ve kilimcilik faaliyetlerini belirtmek mümkündür.

 

TKV, 1975 yılından günümüze kadar uygulayageldiği kırsal kalkınma projeleri ile piyasalara (tedarik ve satış) erişim konusunda güçlük çeken küçük kırsal-tarımsal üreticilerin güncel sorunlarının çözümü ilkesinden hareket ederek, gelir getirici kaynak ve dinamiklerin çiftçiler tarafından hareketlenmesini esas almış ve tüm faaliyetler sürecini iyileştirecek, yeniden düzenleyecek faktörlerin hareketlenmesi politikalarını aktif katılımlar temelinde uygulamıştır. Bu bağlamda katılımcı ve entegre kırsal kalkınma programlarını uygulayan Türkiye'nin ilk gönüllü kuruluşu olma onurunu özümsemiştir.

Bilançosuna intikal eden kendi kaynakları (Özkaynak+Hibe+Kredi) ile TKV, kırsal projeleri uygularken insan kaynakları gelişimine özel bir önem vermiş ve bu maksatlarla bir taraftan sosyal gelişmeyi hızlandıracak, diğer taraftan da ekonomik etkinliği artıracak mesleki eğitimleri başarıyla uygulamıştır. Eğitimler, kavramsal temelde başlatılarak uygulamalı bir pratiğe yükseltilmiştir. Hayvancılık (Et ve Yumurta tavukçuluğu, Süt ve Besi Hayvancılığı,Tavşancılık, Arıcılık, Koyunculuk), Bitkisel Üretim ( Bahçe ve Tarla Üretimi, Bağ Üretimi, Sera Üretimi), El Sanatları(Halıcılık, Kilimcilik), İpek Böcekçiliği yanında, Gıda Teknolojisi (Peynir Üretimi, Bal ve Türevleri Üretimi,Konserve ve Sebze Kurutma) alanlarında gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu çalışmalarla TKV, dezavantajlı kesimin sahip bulunduğu küçük işletmelerin piyasalara karşı büyük ve etkili entegrasyonlarla güçlenmesini ve tutunmasını başarıyla sağlamış ve bu yaklaşım ile TKV, örnek katılımcı modellerin yaşama geçirilmesinde önemli roller üstlenmiştir.

TKV, ülke tavukçuluğunun gelişmesinde belirleyici rol almış ve “KÖY-TÜR” markası ile uyguladığı sözleşmeli et tavukçuluğu programı ile halen yaşamakta olan bir modelin kuramcısı ve uygulamalarda taşıyıcısı olmuştur. Bu model ile küçük çiftçilerin pazar için üretim imkanlarını sağlamış olduğu proje içi entegrasyonlarla temin etmiştir. KÖY-TÜR Türkiye'nin bütün illerine servis yapabilir konuma çıkmıştır. Nitekim 28 il dahilinde üretmiş bulunduğu beyaz et ile ülke üretim kapasitesinin 2/3 üne ulaşmıştır.Bir taraftan üretici gelir paylarının artmasını sağlarken, diğer taraftan da tüketicilerin ucuz hayvansal protein tedarik imkanlarını sağlamıştır. TKV, şu anda KÖY-TÜR faaliyetlerini, 2000'li yıllarda ortaya çıkan büyük ekonomik krize yenilerek bitirmek durumunda kalmıştır.

TKV halen Entegre Arıcılık Projesini Türkiye arıcılarına yönelik olarak başarıyla sürdürmektedir. Entegre proje ile bir taraftan üreticilerin mesleksel becerileri eğitim ve yayım faaliyetleri ile sağlanırken, diğer tarafatan da üreticilerin “Ana Arı”, “Oğul Arı”, “Kovan (organik kovan dahil), “Ana Arı Yetiştirme kovanı ve Gereçleri” ve “Petek”gibi temel girdileri karşılanmakta, diğer taraftan da uluslararası standarttaki üretim tesileri ile bal ve türev ürünleri (polen, arı sütü,vs) üretici ürünleri değerlendirilerek ve Gıda Kodeksine göre işlenerek pazarlanmaktadır.

TKV şu anda 14 İl'de kırsal kalkınma faaliyetlerine yönelik olarak hizmet sunmaktadır. Bu iller, 9 GAP Bölgesi illeri ile Ankara, Kars, Ardahan, Diyarbakır illerini kapsamaktadır. ) GAP ilinde ise GAP- BKİ ile gerçekleştirmiş olduğu protokoller çerçevesinde etkin kırsal kalkınma çalışmalarına destek sağlamaktadır.

Her hakkı saklıdır. Türkiye Kalkınma Vakfı Tel: 0 312 814 53 88
Bizi Takip Ediniz: TKV - Facebook RSS
Web Tasarım: AdaNET