Ana Sayfa
 
KARADENİZ BÖLGESİ’NDE ARICILIĞIN KIRSAL DEZAVANTAJLI NÜFUS İÇİN GELİR GETİRİCİ EKONOMİK BİR FAALİYET OLARAK GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

10 Şubat 2017 tarihinde TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programı kapsamında, TANAP ile Türkiye Kalkınma Vakfı arasında “Karadeniz Bölgesi’nde Arıcılığın Kırsal Dezavantajlı Nüfus İçin Gelir Getirici Ekonomik Bir Faaliyet Olarak Geliştirilmesi  Projesi”ni uygulamak üzere hibe sözleşmesi imzalanarak Proje uygulaması başlatılmıştır.

24 ay sureli Proje’nin  uygulama alanı olarak TANAP boru hattının geçtiği Bayburt İli Demirözü İlçesi Otlukbeli, Kalecik,Damlıca,Beşpınar köyleri,Gümüşhane ili Kelkit ilçesi  Çamurköy, Çömlecik, Günbatur, Eskiyol, Karacaören, Belenli, Balkaya, Ağıl, Örenbel, Yeniyol, Balıklı, Öğütlü, Yeniköy, Çimenli, Uzunkol, Cemallı, Gürleyik köyleri ve Şiran ilçesi   İnözü, Çavlan, Pelitli, Seydibaba köyleri  belirlenmiştir. Projenin ana amacı arıcılığın geliştirilmesi yoluyla proje alanlarında mesleki becerilerin geliştirilmesi ve kırsal nüfusun gelir düzeyinin artırılmasıdır. 

Projenin ana hedef grupları yoksul kırsal haneler, kadınlar, gençler, engelliler, yerel arı yetiştirici birlikleridir.

Proje kapsamında bugüne kadar yürütülen faaliyetler ve bunların etkilerine ilişin bilgiler aşağıda özetlenmektedir.

Projenin bölgede geniş bir tanıtımının ve duyurusunun yapılması için bir poster hazırlanarak kamusal alanlara asılmış ve böylece geniş bir kitleye projenin duyurusu yapılmıştır.

Projenin başlangıç aşamasında köylerde bilgilendirme ve arıcılık hakknda farkındalık artırıcı toplantılar düzenlenmiştir. Bu kapsamda 22 köyde proje tanıtım ve arıcılık konusunda farkındalık artırıcı toplantılar yapılmış ve bu toplantılarla 135 kişiye (128 erkek, 7 kadın) ulaşılmıştır.

Arıcılık konusunda kapsamlı bir eğitim kitabı hazırlatılmış ve verilen arıcılık eğitimleri sırasında yararlanıcılara kaynak kitap olarak dağıtılmıştır. Bu kitaplardan aynı zamanda yerel arı yetiştirici birliklerine de verilmiştir.

Bilgilendirme ve tanıtım toplantılarının ardından arıcılık konusunda proje köylerinde teorik ve pratik eğitimler düzenlenmiştir. 6 oturum halinde düzenlenen bu eğitimlerden toplam 209 kişi (160 erkek, 49 kadın) yararlanmıştır.

Arıcılık desteklerinden yararlanmak için 108 kişi başvuru yapmış ve bunlardan 50’si objektif seçim kriterlerine dayalı olarak seçilerek her bir üreticiye 20 arılı kovan olmak üzere toplam 1000 kovan dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Seçilen üreticilere arılı kovan yanında gerekli tüm arıcılık ekipman ve malzeme desteğinde de bulunulmuştur.

Seçilen 50 üreticiye arıcılık ekipmanları sağlanmış ve 50 üreticinin arılıkları, yabani hayvanlardan korumaya yönelik, güneş enerjisine dayalı tel çitlerle çevrilmiştir;

Alternatif arı ürünleri (ana arı, polen ve arı sütü) üretimi konusunda eğitimler gerçekleştirilmiş ve bu eğitimlerden toplamda 56 kişi (47 erkek, 9 kadın)  yararlanmıştır. Eğitim alanlardan 6 kişiye ana arı üretimi ekipmanları sağlanmış, bunların 6 tanesi ilk aşamada kendi ihtiyacı için ana arı üretimine başlamıştır;

Arı dağıtımının yapıldığı ilk yıl, arıların dağıtımında gecikilmesine ve mevsimin elverişsiz geçmesine rağmen, 50 üreticiden 39’u bal hasadı yapmış ve toplam 2725 kg bal almıştır. Projenin ikinci yılında ise 50 üretici yaklaşık olarak toplam 13.403 kg bal almış (üretici başına 268 kg) ve bu balın satışından toplam minimum 402.090 TL gelir elde etmiştir (üretici başına yaklaşık 8042 TL).

50 üreticiye toplam 1000 arılı kovan dağıtılmasına rağmen, projenin ikinci yılında çeşitli yöntemlerle çoğaltma yoluyla koloni sayısı 1437’ye çıkmıştır (yaklaşık % 40’lık bir artış). Bu 50 üreticinin yeni arıcılar olduğu düşünülürse, arı koloni sayısının korunmuş ve bir miktar artmış olması üreticilerin arıcılık becerilerinin artmasına ve arıcılığı benimsemiş olmalarına işaret etmektedir (50 üreticiden 33’ü koloni sayısını artırmış, geri kalanların sabit kalmış veya azalmıştır).


 
Her hakkı saklıdır. Türkiye Kalkınma Vakfı Tel: 0 312 814 53 88
Bizi Takip Ediniz: TKV - Facebook RSS
Web Tasarım: AdaNET