Ana Sayfa
 
    Kurumsal    Tarihçe
Tarihçe
 

TKV TARİHİNDE ÖNEMLİ KÖŞE TAŞLARI

1975Lice ve Van'da deprem sonrası rehabilitasyon-kırsal kalkınma çalışmalarının, İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Kuruluşu(SDC) ve diğer kuruluşların desteğiyle başlatılması.
1977SDC-TKV işbirliğinin süreklilik kazanması.
1978

İki eğitim,yayım,destek merkezinin açılması:

 • Ankara-Kazan Arıcılık Merkezi,
 • Diyarbakır Hayvancılık Merkezi.
1982Kırsal kalkınma-Hayvancılığı Geliştirme Programlarının Kayseri-Uzunyayla'yı da
içine alacak biçimde yaygınlaştırılması.
1982TKV'nin Dünya Bankası ve Tarım Bakanlığı tarafından, 5. Hayvancılığı
Geliştirme Projesi'nin Kırsal Kesimde Kümes Hayvancılığı Bileşenini
uygulayacak kuruluş olarak seçilmesi-böylece Tarsus'ta ilk kez ortaya çıkan modelin başka on yöreye daha yaygınlaştırılması.
1983Ankara, Kayseri ve Diyarbakır yörelerindeki tavukçuların ilk üç bölgesel
Köy-Tür şirketini kurması.
1985Köy-Tür bölgesel şirketleri ve bu şirketlerin bir çatı etrafında buluşarak,
Türkiye'nin en büyük beyaz et üreticisi olması.
1991Büyükbaş hayvancılıkta ve kırmızı et üretiminde model olarak örnek Açık
Besicilik İşletmesinin Çubuk'ta faaliyete geçmesi.
1995TKV ve Uluslar arası Çalışma Örgütü'nün (ILO) kırsal kesimde çalışan çocuklara yönelik mesleki eğitim çalışmasında işbirliğine başlaması.
1996
 • TKV kırsal kredi programının çok bölgeli hale getirilmesi,
 • Ziraat Bankası ve TKV'nin, GAP Bölgesi'nde küçük üreticiler arasında mısır yetiştiriciliğini(ikinci ürün) ve geniş ölçekli arıcılık çalışmalarını başlatması,
 • GAP BKİ ve TKV arasında kadın odaklı eğitimi amaçlayan “Çok Amaçlı Toplum Merkezleri” (ÇATOM) programında işbirliğinin başlaması.
1997GAP BKİ ile TKV arasında “GAP Sulama Sistemlerinin Yönetimi-İşletilmesi- Bakımı” (İBY) projesinde işbirliğinin başlatılması.
1998Kadın Statüsünün ve gelir düzeyinin yükseltilmesini amaçlayan pilot
programların Van ve Diyarbakır illerinde Avrupa Birliği desteği ile
başlatılması.
1999Alman Teknik İşbirliği Kuruluşu (GTZ) ve TKV işbirliği ile Gümüşhane
yöresinde hayvancılığı geliştirme programının başlatılması.
2000Başta arıcılık, besicilik ve elsanatları olmak üzere küçük üreticilere yönelik
olarak sürdürülen ve ticari boyutları gelişen üç önemli gelir getirici etkinliğin
Destek A.Ş. Adı altında kurulan bir Anonim Şirket bünyesinde toplanması.
2001Diyarbakır-Eğil ilçesinde köy düzeyi çalışmalarının başlatılması.
2004Amasya-Gümüşhacıköy İlçesinde kırsal kalkınma çalışmalarının başlatılması.
2005

2007-2013 dönemi Dokuzuncu Kalkınma Planı ÖİK çalışmalarında görev
alınması.

 • AB Katılım Öncesi Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni(IPARD) çalışmalarına katılınması.
 • Diyarbakır-Lice İlçesi'nde el sanatları (halıcılık) faaliyetlerinin sürdürülmesi.
 • GAP BKİ Koruklu Tarımsal Araştırma Projesi'ne destek olunması.
2007
 • Türk ve Japon Hükumetlerinin işbirliği çerçevesinde, Japon Uluslar arası işbirliği Ajansı (JICA) tarafından 2007 yılında gerçekleştirilen foruma katılım sağlanması.
 • TKV'nin AB “Kırsal Kalkınma Planının Etkin Uygulanması için Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi” Eşleştirme Projesi çalışmalarına katılımı.
 • TKV'nin Ulusal Kırsal Kalkınma Planı Hazırlık çalışmalarına katılımı.
 • TKV-Çevre ve Orman Bakanlığı –OGM Stratejik Plan çalışmalarına katılımı.
2010-GAP-BKİ ile protokoller çerçevesinde, “Köy İçme Suyu”, “GAP Sulama Sistemlerinin İşletilmesi Bakımı ve Yönetimi(İBY)” ve ÇATOM (Çok Amaçlı Toplum Merkezleri)'nin yönetimi konularında işbirlinin başlatılarak sürdürülmesi.
Her hakkı saklıdır. Türkiye Kalkınma Vakfı Tel: 0 312 814 53 88
Bizi Takip Ediniz: TKV - Facebook RSS
Web Tasarım: AdaNET